Информационни технологии за 6 клас - 2015 - itbook

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Информационни технологии за 6 клас - 2015

Съдържание


1. Измерване на информацията. Файл. Папки.
2. Операционна система. Настройки на потребителски интерфейс.
3. Файлови формати. Носители на информация.
4. Операции с файлове. Копиране на файл.
5. Операции с файлове. Преместване, преименуване и изтриване на на файл
6. Въвеждане и редактиране на текст на български и чужд език.
7. Вмъкване и форматиране на изображения в текстов документ.
8. Търсене и замяна на текст.
9. Форматиране на страница. Отпечатване.
10. Упражнение.
11. Упражнение.
12. Създаване и оформяне на електронна таблица.
13. Аритметични действия в електронна таблица.
14. Функции в електронна таблица.
15. Упражнение.
16. Упражнение.
17. Графични файлови формати.
18. Цифровизиране на изображения.
19. Трансформации на изображение.
20. Упражнение.
21. Компютърна презентация.
22. Ефекти за преход и звукови ефекти в презентация. Графичен дизайн.
23. Вмъкване на обекти в слайд. Анимационни ефекти в презентация.
24. Упражнение.
25. Начини за достъп до интернет.
26. Комуникация в реално време.
27. Асинхронна и синхронна комуникация.
28. Авторски права в интернет.
29. Интегриране на дейности.
30. Интегриране на дейности.
31. Тестови задачи.
32. Тестови задачи.

Ресурсни материали към уроците

Авторски колектив


Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров

Ивайло Иванов е
участвал в разработването на ДОИ по ИТ и Учебната програма по ИТ за 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. Автор е над 40 учебника и учебни помагала по ИТ за средното училище.
Людмила Попова е учител по ИТ в СУ "Христо Ботев" – Русе, а Пламен Петров в 134 СУ "Димчо Дебелянов" – София.
Тримата са преподаватели в курсове за следдипломна квалификация на учители от средното училище. Участвали са в разработването на учебно-помощни материали за обучението по ИТ в средното училище.


Издателство


"Нова звезда
2000" - София, Телефон: 02/ 946 1440, 946 1508 e-mail: novazvezda@bulgaria.com

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню