Интерактивни презентации - itbook

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Интерактивни презентации

Съдържание
3-то издание


ИНТЕРАКТИВНОСТ
чрез вградени средства на MS PowerPoint

1. Действия към обекти 6
1.1. Бутони 7
1.1.1. Бутони за преход между слайдове 8
1.1.2. Бутони за събития 8
1.1.3. Бутон за избор на действие 9
1.2. Текст 9
1.3. Графична форма 10
1.4. Художествен надпис 11
1.5. Изображение 12
1.5.1. Изображение от файл 12
1.5.2. Изображение от библиотеката ClipArt 15
1.5.3. Изображение от уеб сайта на библиотеката ClipArt 16
2. Анимационни действия с обекти 19
2.1. Ефекти за показване и скриване на обект 20
2.2. Ефекти за акцент върху обект 21
2.3. Анимационни действия за движение на обект 22
2.4. Изпълнение на анимация при избор на обект 23
3. Мулитмедийни обекти 25
3.1. Използване на звук 25
3.2. Използване на видео 27
4. Примерни идеи 28
4.1. Забрана на преход между слайдове 28
4.2. Тестова система с оценки за отговор 29
4.3. Интерактивна карта 30
4.4. Математическа задача 30


ИНТЕРАКТИВНОСТ
чрез Visual Basic for Application

1. Създаване на макроси 34
1.1. Същност и приложение 34
1.2. Запис на макрос при изпълнение на действие 34
1.3. Изпълнение на записан макрос 35
2. Въведение във Visual Basic Editor 36
2.1. Разрешаване на макроси 36
2.2. Работа с модул 38
3. Процедури 39
3.1. Създаване на процедура 39
3.2. Тестване на процедура 40
3.3. Прикрепяне на макрос към обект 42
4. Променливи 42
4.1. Типове променливи и тяхното дефиниране 42
4.2. Използване на променлива 44
4.3. Масиви 45
5. Основни команди, функции и оператори 46
5.1. Слайдове 47
5.2. Диалогови съобщения 48
5.3. Функции за текстов низ 50
5.4. Генериране на случайно число 51
5.5. Условен оператор 51
5.6. Оператори за цикъл 54
6. Управление на обекти 56
6.1. Общи характеристики на обект 56
6.2. Създаване на обект 59
6.3. Специфични характеристики за текстово каре 60
7. Контроли 62
7.1. Етикет 64
7.2. Текстово поле 65
7.3. Поле с отметка 66
7.4. Радио бутон 67
7.5. Падащ списък 68
7.6. Списъчно поле 69
7.7. Бутон-превключвател 69
7.8. Бутони за увеличаване/намаляване на стойност 70
7.9. Плъзгач 71
7.11. Флаш филм в презентация 72
8. Добавки към PowerPoint (Add-In) 74
8.1. Инсталиране и премахване на добавки 74
8.2. Добавка за вмъкване на клипове от YouTube 75
8.3. Добавка за изпълнение на действия при основни събития 76
8.4. Добавка за вмъкване на уеб страница 77
8.5. Създаване на добавка в MS PowerPoint 78


Добавки (Add-Ins) към MS PowerPoint


Добавка за вмъкване на видеоклипове от YouTube в слайд,
можете да изтеглите от тук.
Добавка за изпълнение на действие при основни събития,
можете да изтеглите от тук.
Добавка за вмъкване на уеб страница в слайд,
можете да изтеглите от тук.

АвторИвайло Иванов
Ивайло Иванов е преподавател
, участвал в разработването на ДОИ по ИТ и Учебната програма по ИТ за 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. Автор е над 40 учебника и учебни помагала по ИТ за средното училище.


Издателство


"Обучение" София, ул. "Лунна нощ", № 4; Телефон: 0888 237 688; e-mail: obuchenie@mail.bg

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню