Компютърно моделиране и информационни технологии за 7 клас - 2023 - itbook

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Компютърно моделиране и информационни технологии за 7 клас - 2023

ресурни файлове

 

Съдържание


Тема 1: КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В НЕЯ
1.1 Технически параметри на компютърна система
1.2 Избор на компютърна конфигурация
1.3 Средства и методи за защита на информация
1.4 Компютърни вируси. Антивирусна защита
Тема 2: КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА
2.1 Създаване и оформяне на таблици в текстов документ
2.2 Промяна на структурата на таблица в текстов документ – упражнение
2.3 Прехвърляне на данни между няколко текстови документа
2.4 Упражнение
2.5 Упражнение – обобщение
Тема 3: ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ
3.1 Проектиране, създаване и форматиране на електронна таблица
3.2 Основни операции с клетки и области в електронна таблица
3.3 Упражнение
3.4 Сортиране на данни
3.5 Търсене и замяна на данни в електронна таблица
3.6 Диаграми в електронна таблица
3.7 Упражнение - обобщение
Тест за самопроверка
Тема 4: КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ
4.1 Въведение във VBA за PowerPoint
4.2 Променливи и типове данни
4.3 Управление на обекти
4.4 Циклични конструкции
Тема 5: РАБОТА ПО ПРОЕКТ
5.1 Основни правила, фази и дейности при разработване на проект. Цитиране на авторски права
5.2 Задания за проекти с VBA за PowerPoint
5.3 Защита на проект
Тема 6: ЗВУКОВА И ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ
6.1 Създаване на видеоклип
6.2 Упражнение
6.3 Обработка на видеофайлове
Тема 7: КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
7.1 Вграждане на звук и видео в компютърна презентация
7.2 Вмъкване на обекти в компютърна презентация
7.3 Упражнение
Тема 8: ИНТЕРНЕТ
8.1 Социални мрежи и защита на личната неприкосновеност
8.2 Фалшивите новини в интернет


Авторски колектив


Ивайло Иванов, Людмила Попова,
д-р Пламен Петров
Ивайло Иванов е
участвал в разработването на ДОИ по ИТ и Учебната програма по ИТ за 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. Автор е над 40 учебника и учебни помагала по ИТ за средното училище.
Людмила Попова е учител по ИТ в СУ "Христо Ботев" – Русе, а
д-р Пламен Петров в 134 СУ "Димчо Дебелянов" – София. Тримата са преподаватели в курсове за следдипломна квалификация на учители от средното училище. Участвали са в разработването на учебно-помощни материали за обучението по ИТ в средното училище.


Издателство


"Нова звезда
2000" - София, Телефон: 02/ 946 1440, 946 1508 e-mail: novazvezda@bulgaria.com

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню