Компютърно моделиране и информационни технологии за 6 клас - 2022 - itbook

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Компютърно моделиране и информационни технологии за 6 клас - 2022

ресурни файлове

 

Съдържание


Тема 1 ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА И НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Основни единици за измерване на информация
1.2 Операционна система. Носители на информация и файлови формати
Тема 2 КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА
2.1 Специални знаци и символи в текстов документ
2.2 Работа с изображения в текстов документ
2.3 Упражнение
2.4 Търсене и замяна на текст в текстов документ
2.5 Форматиране на страница. Отпечатване
2.6 Упражнение - обобщение
Тема 3 ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ
3.1 Създаване и форматиране на електронна таблица
3.2 Аритметични действия в електронна таблица
3.3 Функции в електронна таблица
3.4 Отпечатване на електронна таблица
3.5 Упражнение - обобщение
Тема 4 РАБОТА С ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
4.1 Графични файлови формати
4.2 Дигитализиране на изображения
4.3 Трансформации на изображения
4.4 Упражнение - обобщение
Тема 5 КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
5.1 Звук в презентация
5.2 Анимационни ефекти в презентация
5.3 Създаване на фотоалбум
5.4 Разпространение на презентация
5.5 Вмъкване на обекти в слайд
5.5 Представяне на презентация пред публика
5.6 Упражнение
Тема 6 ИНТЕРНЕТ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ
6.1 Същност на интернет. Основни начини за достъп
6.2 Онлайн комуникация в реално време. Правила за безопасност в интернет
6.3 Авторски права в интернет
6.4 Упражнение
Тема 7 КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ
7.1 Езици за програмиране
7.2 Скриптов текстов език за програмиране
7.3 Линеен и разклонен алгоритъм
7.4 Цикличен алгоритъм
7.5 Упражнение
7.6 Библиотеки в програмирането
7.7 Среда за програмиране със скриптов текстов език
7.8 Чертане на геометрични фигури в Python
7.9 Функции в езика за програмиране Python
7.10 Анимация със скриптов език
7.11 Упражнение


Авторски колектив


Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров

Ивайло Иванов е
участвал в разработването на ДОИ по ИТ и Учебната програма по ИТ за 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. Автор е над 40 учебника и учебни помагала по ИТ за средното училище.
Людмила Попова е учител по ИТ в СУ "Христо Ботев" – Русе, а Пламен Петров в 134 СУ "Димчо Дебелянов" – София.
Тримата са преподаватели в курсове за следдипломна квалификация на учители от средното училище. Участвали са в разработването на учебно-помощни материали за обучението по ИТ в средното училище.


Издателство


"Нова звезда
2000" - София, Телефон: 02/ 946 1440, 946 1508 e-mail: novazvezda@bulgaria.com

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню