Информационни технологии за 5 клас - itbook

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Информационни технологии за 5 клас

Съдържание


1. Компютърна система и информационни технологии
2. Носители на информация
3. Графични изображения

4. Работа с цветове

5. Чертане на геометрични фигури. Изтриване. Избор и копиране на части от изображението.
6. Упражнение
7. Изчертаване на прави линии
8. Изчертаване на криви линии
9. Четка и спрей за рисуване
10а. Упражнение
10б. Упражнение
11. Трансформации в графично изображение
12. Текст в графика
13. Текст в графика
14. Запис на звук
15. Звук и видео
16. Компютърна текстообработка
17. Форматиране на текст
18. Упражнение
19. Копиране на текст
20. Вмъкване и преместване на текст
21а. Упражнение
21б. Упражнение
22. Електронна таблица
23. Графична интерпретация на данни
24. Компютърна презентация
25. Създаване на компютърна презентация
26. Вмъкване на картинка. Дизайн и анимационна схема в компютърната презентация.
27а. Упражнение
27б. Упражнение
28. Интернет
29. Търсене на информация в Интернет
30. Справочни услуги в Интернет
31. Упражнение
32. Упражнение


Авторски колектив


Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров

Ивайло Иванов е
участвал в разработването на ДОИ по ИТ и Учебната програма по ИТ за 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. Автор е над 40 учебника и учебни помагала по ИТ за средното училище.
Людмила Попова е учител по ИТ в СУ "Христо Ботев" – Русе, а Пламен Петров в 134 СУ "Димчо Дебелянов" – София.
Тримата са преподаватели в курсове за следдипломна квалификация на учители от средното училище. Участвали са в разработването на учебно-помощни материали за обучението по ИТ в средното училище.


Издателство


"Нова звезда
2000" - София, Телефон: 02/ 946 1440, 946 1508 e-mail: novazvezda@bulgaria.com

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню