Информационни технологии и Информатика за 9 клас - itbook

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Информационни технологии и Информатика за 9 клас

Съдържание на Информационни технологии


1. Информационни технологии. Компютърни системи
2. Споделяне на документи
3. Работна среда на Microsoft Word. Ленти с инструменти
4. Шаблони за текстови документи
5. Фирмена бланка
6. Циркулярни писма
7. Проект: Плакат
8. Проект: Училищен вестник
9. Проект: Рекламна листовка
10. Проект: Брошура
11. Чертане на схеми
12. Проект: Топология на компютърни мрежи
13. Структурни схеми
14. Електрически схеми
15. Карта
16. Проект: План за евакуация
17. Учебни дни
18. Работна заплата
19. Валидация на данни
20. Формуляр за данни
21. Формуляр за поръчка
22. Филтриране на данни в електронна таблица
23. Търсене на данни в електронна таблица
24. Анализ на данни в електронни таблици
25. Проект: Учебно-помощната литература в обучението по ИТ
26. Проект: Брошура на ООН
27. Проект: Девиаторен ключ
28. Проект: Населението на света

Ресурсни материали към уроците


Съдържание на Информатика

1. Информация
2. Кодиране на информация
3. Аналогова и цифрова информация
4. Измерване на информация
5. Обработка на информация
6. Бройни системи
7. Двоична бройна система
8. Упражнение
9. Събиране на числа в двоична бройна система
10. Умножение на числа в двоична бройна система
11. Изваждане и делене в двоична бройна система
12. Упражнение
13. Алгоритъм
14. Описание на алгоритми
15. Блок-схеми
16. Известни алгоритми
17. Упражнение


Ресурсни материали към уроците

Автор


Ивайло Иванов

Ивайло Иванов е
участвал в разработването на ДОИ по ИТ и Учебната програма по ИТ за 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. Автор е над 40 учебника и учебни помагала по ИТ за средното училище.Издателство


"Нова звезда
2000" - София, Телефон: 02/ 946 1440, 946 1508 e-mail: novazvezda@bulgaria.com

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню